Dünyanın dört bir yanından toplanan tüm kitaplar türüAdalet Yayınevi Hukuk Kitapları Portalımızda sizi bekliyor.

MP3"ü indirin ya da çevrimiçi PDF Book türünü oku - LimanımızdakiAdalet Yayınevi Hukuk Kitapları

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları

Borçlar Hukuku

Adalet Yayınevi

Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku, özel hukukun önemli bir parçasını oluşturur. Hayatımızın büyük bir bölümünde karşılaştığımız borç ilişkilerini çözmeye yönelik ilkeler getiren bu hukuk dalının, ne denli önemli olduğu ne yazık ki toplumun büyük bir bölümü taraf...

TCK ve Özel Kanunlarda Yazılı Alfabetik Suç Tipleri

Adalet Yayınevi

TCK ve Özel Kanunlarda Yazılı Alfabetik Suç Tipleri Sayın Ceza Uygulayıcıları, Yürürlükte bulunan kanunlardaki suçların, neler olduğu tahayül edilemeyecek kadar fazladır. Mahkemelerdeki uyuşmazlık istisnai de olsa özel kanunlardaki suç tiplerine de uymaktadı...

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8

Adalet Yayınevi

1982 Anayasası Döneminde Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin Siyasi Partilerin Kapatılması, Siyasi Partilere İhtar Verilmesi ve Siyasi Partilerle İlgili Diğer Kararları Cilt 8 1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 196 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nde...

Türk Alman ve İsviçre Milletlerarası Özel Hukuklarında Ad

Adalet Yayınevi

Türk Alman ve İsviçre Miletlerarası Özel Hukuklarında Ad Doçentlik tezi olarak Üniversitelerarası Kurul’a sunulmak üzere hazırlanmış olan Türk, Alman ve İsviçre Miletlerarası Özel Hukuklarında Ad Ada, Ad Değiştirme Davasına, Kayıt Düzeltme Davasına Uygulanac...

Fidic Uluslar Arası İnşaat Sözleşmeleri

Adalet Yayınevi

Fidic Uluslar Arası İnşat Sözleşmeleri FIDIC Sözleşmeleri uluslar arası inşat sektöründe yaygın bir şekilde kulanılmakta ve yurtdışında kaliteli iş yaparak ülkemizi başarıyla temsil eden müteahit firmalarımızın önüne sıklıkla çıkmaktadır. Birçok ülke bu sözl...

Ceza Muhakemesi Hukuku Çalışma Kartları

Adalet Yayınevi

Ceza Muhakemesi Hukuku Çalışma Kartları Ders Tekrarı Hakimlik Sınavlarına Hazırlık Sınavlara Hazırlık KPS ve Diğer Sınavlara Hazırlık....

Karayolları Trafik Kanunu'na Göre İşletenin Sorumluluğu

Adalet Yayınevi

Karayoları Trafik Kanunu'na Göre İşletenin Sorumluluğu Karayoları Trafik Kanunu'na Göre İşletenin Sorumluluğu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Garanti Fonu - Karayoları Trafik Kanununa göre İşletenin Sorumluluğu adlı çalışmamda karayolarında meydana gelen...

Kamu İhalelerinde Teminatlar

Adalet Yayınevi

Kamu İhalelerinde Teminatlar Teminat Olarak Kabul Edilen DeğerlerTeminatın İadesiTeminatın Gelir Kaydı Teminat MektuplarıTedavüldeki Türk ParasıDevlet İç Borçlanma Senetleri Geçici TeminatKesin TeminatAvans Teminatı Kamu ihaleleri kamu kaynakları kulanılarak...

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları

Adalet Yayınevi

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları Devlet sırı kavramı hukuk ve siyaset alanında eskiden beri tartışıla gelen bir konudur. Bir tarafta kişinin bilgi edinme hakı, diğer yandan devletin egemenliği, ülke çıkarları, mili güvenlik söz konusudur. Öt...

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil

Adalet Yayınevi

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil Hazine Taşınmazlarının, satış, kiralama, trampa, taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisi ve kulanma izni gibi yolarla üzerinde tasaruf edilmek yerine, idare ile herhangi bir hukuki ilişkiye girilmeksizin ve herhangi bir hak...

Tüm en iyi kitaplar,Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları türünde sizi bekliyor ve portalımıza dikkatinizi bekliyorlar.

Adalet Yayınevi Hukuk Kitapları